BORANG PESERTA GDW e-PPMI
PROGRAM PEMBANGUNAN MODAL INSAN KEJORA
*NOTA : KESEMUA RUANGAN MANDATORI (*) PERLULAH DIISI. TULISKAN TANDA "-" JIKA TIDAK BERKAITAN
MAKLUMAT PEMOHON
     
NAMA*
:
NO. KAD PENGENALAN*
:
ALAMAT RUMAH *
:
MUKIM*
:
NO. TEL BIMBIT *
:
PEKERJAAN*
:
TARIKH LAHIR *
:
KETURUNAN *
:
TAHAP PENDIDIKAN TERTINGGI*
:     SILA NYATAKAN (Jika Lain-lain):  
JANTINA *
:
WARGANEGARA *
:
AGAMA *
:
E-MEL
:
TARAF PERKAHWINAN *
:
 

MAKLUMAT KELUARGA/ PENJAGA
     
NAMA IBU / BAPA / PENJAGA*
:
NO. KAD PENGENALAN *
:
NO. TELEFON *
:
PEKERJAAN *
:
GAJI (RM)*
:
 

 
MAKLUMAT PEKERJAAN PEMOHON
       
PEKERJAAN SEKARANG *
TEMPOH BEKERJA
JAWATAN *
NAMA MAJIKAN
SKOP TUGAS (BIDANG)
GAJI (RM)*
PENGALAMAN BEKERJA
BIL.
TAHUN
NAMA MAJIKAN
JAWATAN
MULA
TAMAT
GAJI
1.
2.
3.
4.
5.

MAKLUMAT KURSUS / BENGKEL / SEMINAR / LATIHAN KEMAHIRAN YANG PERNAH DIIKUTI
 
BIL.
TAHUN
NAMA KURSUS
PENGANJUR KURSUS
TAHAP KURSUS
1.
2.
3.
4.
5.
KURSUS KEMAHIRAN YANG INGIN DIPOHON (MENGIKUT KEUTAMAAN)
:
:
:
KURSUS MODAL INSAN YANG INGIN DIPOHON (MENGIKUT KEUTAMAAN)
:
:SAYA MENGAKU BAHAWA SEGALA BUTIR-BUTIR YANG DIBERI ADALAH BENAR. SAYA FAHAM SEKIRANYA BUTIR-BUTIR YANG SAYA BERIKAN INI DIDAPATI TIDAK BENAR, MAKA PERMOHONAN SAYA BOLEH DITOLAK.

* RUANGAN (MANDATORI) WAJIB DIISI
Warning: mysql_free_result(): 5 is not a valid MySQL result resource in C:\wamp\www\eppmi\borang.php on line 1110